دانلودضمیمه کلیک شماره 401

عناوین کلیک هفته نامه فناوری اطلاعات روزنامه جام جم:

- ویندوز فون8 آماده عرضه
- گردنكشی گالكسی در برابر آیفون5
- اندرویدهای جدید گوگل